For oss spiller det ingen rolle hvor du har kjøpt utstyret, vi kan ta servicen i de aller fleste tilfeller. Du trenger ikke være eksisterende kunde, men det er en fordel å ha serviceavtale med oss.

Hvorfor serviceavtale? →

Sjekkliste

Feilsøk selv først

Du kan selv utelukke åpenbare feil før du kontakter oss. Utfør aldri reparasjon på anlegget selv. Åpne aldri et styringsskap eller bomhus i sludd- eller regnvær.

A. Kollisjon eller åpenbare skader
1. Fjern spenningen
Bryt strømmen via strømskap eller i styringskapet for enheten. På grunn av fare for elektrisk støt må du ikke åpne styreskapet hvis det åpenbart er skadet.
2. Benytt eventuelt frigrep
Er det nødvendig å åpne eller lukke stengsel kan frigrep benyttes for manuell åpning eller lukking. Dette er med forbehold om at styreskap ikke er åpenbart skadet.
3. Ta bilder av skaden
Ta oversiktlige bilder av skaden og legg det inn i serviceskjemaet. Ikke nøl med å legge flere bilder. Du kan også fylle ut skjemaet med mobilen din og ta bilder direkte fra skjemaet.
4. Opprett serviceforespørsel
Beskriv situasjonen og problemet så tydelig som mulig. Forespørselen kan ta lengre tid å behandle hvis vi må ettergå med spørsmål.
B. Enkel sjekkliste for typiske årsaker
1. Visuell inspeksjon
Ta en inspeksjon rundt hele anleggets funksjonsområde. Sjekk om det er strøm i styreskap. Snø, is, vegetasjon og støv kan blokkere fotoceller og sløyfer i bakken kan være mindre sensitive med 20 cm snø. Snø eller vegetasjon bak og foran porten gangbane kan kan være til hinder. Snø eller is kan tynge bomrøret. Sjekk om stoppknapp er trykt inn (hvis montert).
2. Kraftig vind
Kraftig vind kan slå inn på sikkerhetssensorer. Unngå bruk om mulig i kraftig vind. Fjern spenningen, sørg for at ingen biler eller personer er i nærheten og la anlegget få en restart.
3. Restart
Noe kan løse seg selv hvis anlegget får en restart. Ta film først hvis noe blinker i styreskap og eventuelt inkluder dette i serviceforespørselen. Tar man strøm først, kan feilmelding i display forsvinne. Fjern spenningen, sørg for at ingen biler eller personer er i nærheten, la anlegget få en ny oppstart og funksjonsprøv anlegget som normalt.
C. Før du tar kontakt med oss
1. Les eventuelle feilmeldinger i styreskap
Det kan hende det finnes feilmeldinger i styreskapet med tekst på display eller i form av korte og lange blink. Ta film hvis noe blinker i styreskap og inkluder dette i serviceforespørselen. Dette gjør det enklere for oss å feilsøke. Tar man strøm først, kan feilmelding i display forsvinne.
2. Ulyder
Prøv å lokaliser lyden hvis mulig. En beskrivelse av lyden er nyttig for oss å vite i serviceforespørselen.
3. Benytt eventuelt frigrep
Er det nødvendig å åpne eller lukke stengsel kan frigrep benyttes for manuell åpning eller lukking. Dette er med forbehold om at styreskap ikke er åpenbart skadet.
4. Opprett serviceforespørsel
Beskriv situasjonen og problemet så tydelig som mulig. Forespørselen kan ta lengre tid å behandle hvis vi må ettergå med spørsmål.

Serviceforespørsel