Reklamasjoner håndteres etter våre kjøps- og leveringsbetingelser. Reklamasjoner kan kun varsles ved å fylle ut reklamasjonsskjema på denne siden, med mindre annet er avtalt.

Vi ser frem til et godt samarbeid rundt reklamasjonshåndteringen.

Info

Før du setter i gang en reklamasjonssak

Hvis årsak ikke skyldes produkt- eller monteringsfeil, gjør vi deg oppmerksom på at det kan bli fakturert for kostnader i forbindelse med tid og ressurser brukt på saken.

Reklamasjonsskjema

"*" obligatorisk felt

Navn*

Ordre

Reklamasjonen

Beskriv så nøyaktig som mulig årsak, skader, skadested o.l.

Økonomiske krav

Bruk kun hele eller halve tall
Bruk kun hele eller halve tall

Legg til dokumentasjon

Legg til vedlegg som kan ha betydning for saken. Dette kan være bilder, ordrebekreftelser, fakturaer, korrespondanser o.l.
Dra og slipp filer her, eller
Maks filstørrelse: 10 MB, Maks antall filer: 10.

    Til den som behandler saken:

    Lenker til bilder og dokumenter vil være aktive i 60 dager, for deretter å bli slettet fra server. Husk å arkiver aktuelle filer.