Fra personlig firma til Midt-Norges største aktør av områdesikring

Foraas Områdesikring AS har opphav fra den store produksjonsbedriften på Lade i Trondheim, Trondhjems Jernindustri AS (TJ).

70-tallet

Erling Foraas ENK

Tidlig på 70-tallet startet Erling Foraas et personlig firma med montasje av gjerder og porter for TJ, som ikke anså seg som montasjebedrift, men som en ren produksjonsbedrift. TJ fikk både levering og montasjebestillingen, og ønsket at Erling Foraas skulle ha det fulle ansvaret for montasjen i egen regi som underleverandør til TJ.

70-tallet
År 1985

Over til aksjeselskap

I 1985 gikk Erling Foraas over fra personlig firma til aksjeselskap. Samarbeidet mellom Erling Foraas AS og TJ var meget fruktbart, helt til TJ måtte legge ned bedriften i 1990 av markedsmessige årsaker.

År 1985
År 1989

Solgt til ny eier

Erling Foraas AS blir solgt som drivende firma til nåværende aksjonær, Ole Kristian Hovde. Når TJ måtte legge ned sin forretning måtte Erling Foraas AS gjøre alt i egen regi. Firmanavnet ble endret til Foraas Områdesikring AS – og innkjøp samt lagring av gjerde- og portprodukter ble organisert i Leirfossveien 19-23 i Trondheim, som er nåværende adresse.

År 1989
Fra 1990 til 2000

Sakte, men sikker vekst

Firmaet bygget seg sakte, men sikkert opp, med å ta del i de store utbyggingsprosjektene innen olje og gass, samt større infrastrukturprosjekter. Og når man vokser så endrer behovene seg og firmaet får organisasjonsproblemstillinger i forhold til veksten – noe måtte gjøres.

Fra 1990 til 2000
År 2000

OSN-Gruppen

Mars 2000 ble OSN-gruppen etablert, den største sammenslutningen i Norge av 5 stk. firmaer i samme konstellasjon og posisjon i sitt marked. Fordelt over hele landet skulle vi sammen kunne drive effektive innkjøp (logistikk), utvikle og kvalitetskontrollere sammen med våre produsenter, og legge vår felles kompetanse i samme organisasjon for å se fremover mot de neste 10 år. Fikk med 2 firmaer i tillegg inn i gruppen i 2004-2006, slik at det er 7 sterke aktører som står sammen og kan frembringe vekst i alle selskaper.

År 2000
År 2013

OSN Anleggsikring AS

OSN-gruppen etablerer OSN-Anleggsikring AS. Dette firmaet skal drive med sikring av byggeplasser og midlertidig sikring som fagfelt, da for hele Norge. Vårt første “datterselskap” er skapt.

År 2013
År 2015

Formidabel vekst

Etter 15 år med OSN-gruppen har Foraas Områdesikring AS hatt en formidabel vekst fra 6-7 millioner til nære 50 millioner i 2014. OSN-gruppen totalt fra 70-80 millioner i 2000 til nære 350 millioner i 2014 totalt for hele gruppen, som gjør oss til den desidert største aktøren i Norge i vårt marked. Muligheter for å etablere flere nye konstellasjoner i OSN-gruppen er nå tilstede og vi ser med spenning på fremtiden, hvor vi ser at vi har flere muligheter for vekst og utvikling.

Høsten 2015 inngikk OSN-gruppen en rammeavtale med StatNett til en verdi på ca. 80 millioner kroner. Den første avtalen vi som gruppe har inngått, og vi tar med oss denne erfaringen og muligheten inn i arbeidet om å fremskaffe ytterligere rammeavtaler for landsdekkende aktører som trenger samme avtale i HELE Norge, hvor vi, Foraas Områdesikring AS, er den største aktøren med lengst erfaring og med flest referanser i Midt-Norge.

År 2015
Januar 2017

OSN-medlemmer blir kjøpt opp

Januar 2017 valgte medlemmene Røa Gjerdefabrikk AS, Lauritsen Gjerdefabrikk AS, Systemsikring AS, Solheim Gjerdenett AS og Håland & Karlson AS å melde seg ut av OSN-gruppen etter et snart 17 års langt medlemskap. De nevnte selskapene valgte å bli oppkjøpt av et Private Equity selskap med navn Longship. Sammen har de dannet et felles selskap med majoritetseier i Longship.

Januar 2017

Nye og spennende utfordringer

2017 ble et år med nye utfordringer og endringer. En ny strategi måtte lages og visjoner måtte endres. Et spennende og utviklende år.

Mai 2017

Allsikring AS

Det etableres Allsikring AS, lokalisert i Sandefjord, som FO er 32,5% med aksjonær i, sammen med ToJo AS med 32,5% og daglig leder og servicesjef i Allsikring AS med egne eierposter.

Mai 2017
Juli 2017

Foraas etableres på Møre

Det etableres et eget avdelingskontor på Møre (avd.vest) med adresse i Molde. Det ansettes en «Moldenser/Møring» som skal gjøre oss «lokale» i vest. En strategisk plan vi har jobbet med i over 10 år, som endelig er på plass.

Juli 2017
Desember 2017

OSN AS

Tiden er inne og OSN AS blir etablert. Et nytt landsdekkende OSN var og er fortsatt vår visjon og Kongs-tanke. I tillegg til den eneste gjenværende partner fra det gamle OSN, ToJo AS fra Sørreisa, ble også Heldal Gjerdenett AS og vårt «eget» Allsikring AS med i det nye OSN AS.

Desember 2017
Mai 2018

OSN Objektsikring AS

Foraas Områdesikring AS sammen med Heldal Gjerdenett AS etablerer OSN Objektsikring i Stavanger som også blir medlem av OSN AS.

Mai 2018
April 2020

PeriSec AS

Græsdal Agenturer i Molde v/Håkon Inge Græsdal etablerer sammen med Foraas Områdesikring AS det nye selskapet PeriSec AS. Græsdal, kjent for sin ekspertise innen trapper og rekkverk som eksklusiv montør for Br. Midhaug AS på Kleive utenfor Molde. Med opprettelsen av PeriSec AS, som springer ut fra et tidligere avdelingskontor, styrker vi vår tilstedeværelse og utvider vårt virkeområde til hele Møre og Romsdal.

April 2020
Mars 2020

Obsik.no

Etter fire års eierskap i OSN Objektsikring AS i Stavanger, har Foraas Områdesikring AS nå overtatt alle aksjene og blir dermed eneeier av Obsik.no. I denne prosessen har Heldal Gjerdenett AS valgt å selge sin andel og trekker seg helt ut av samarbeidet. Parallelt blir PeriSec AS innlemmet som medlem og partner i OSN A/S, kjent som OSN-gruppen.

Mars 2020
2022

Veien videre

Det nye året byr på strategiske endringer for Foraas Områdesikring AS, preget av både nye tilkomster og avganger i teamet. Vi står foran en spennende tid og er stolte over å se at vi stadig er i utvikling, selv 37 år etter etableringen som aksjeselskap i 1985. Med en omsetning på over 86 millioner kroner for Foraas Områdesikring AS alene, og en samlet omsetning på over 150 millioner kroner i 2022 for de bedriftene vi nå er medeier i, beviser vi vår vekst og styrke i bransjen.

2022

— Daglig leder / eier, Ole K. Hovde