Merkemanual

«En jobb som ikke er merket,
er ikke en ferdigstilt jobb.»

En av grunnene til at vi er her i dag

Vår posisjon i markedet er et langsiktig resultat av synlig merking siden dag 1.

  • Det er den viktigste markedsføringen vi gjennomfører i bedriften.
  • Det er en enkel, rimelig og langsiktig markedsføring.
  • Merking med Foraas-logo er et kvalitetsstempel.

Noen pekerpinner

  1. Ikke merk for mye – når det er vanskelig å se et merke, sett et merke.
  2. Bruk riktig merking, til riktig produkt.
  3. Merking hos privatkunder etter avtale med kunde.
  4. Bruk sunn fornuft.

Eksempler

Flettverksgjerder

Gjerdeskiltet monteres på midten av gjerdet, rundt 3 masker fra toppen. Dobbelt gjerdeskilt monteres hvis det er ferdsel og potensiell synlighet på begge sider av gjerdet.

Grinder, dører og passasjer

Det skal monteres gjerdeskilt på hver side av gjerdet ved passasjer eller åpninger der det er naturlig ferdsel og god synlighet. Porten eller døren merkes med liten Foraas-logo.

Når gjerdet endrer retning

Det er ikke ønskelig å sette merker for nært. Hvis gjerdet endrer retning og det er naturlig ferdsel ved gjerdet, velger du den siden som er mest naturlig og som har best synlighet.

I dette eksempelet settes gjerdeskiltet i enden av gjerdet, i stedet for midten, for å oppnå best synlighet fra vei.

Svarte gjerder og produkter

Svarte gjerder og produkter er som regel valgt for et penere utseende og skal derfor ha et mer anonymt og ekslusivt merke.

Her skal det ikke settes for mange merker.

Kanskje har det vært bedre å sette et merke på høyresiden av stolpen, i dette eksemplet?

Tregjerder

Gjerdeskilt settes i god synshøyde på enten panel eller på gjerdestolpe.

Hvis panel eller gjerdestolpe er for smal for skiltet kan en løsning være å tilpasse gjerdeskiltet ved å skjære av sidene. Alternativt lage en skarp brett på begge sidene av skiltet.

Bommer

Her skal både bomhus og bomarm merkes, da bomarm kan potensielt bli byttet ut på grunn av skade i fremtiden.

Husk at det skal merkes på begge sider, uansett om det er kun en kjøreretning.

Skyveporter

Portbladet merkes på stolper i øyehøyde. Antall merker avhenger av lengden på portbladet. Portskapet merkes med stor logo i en god høyde.

Er det montert et fordelingsskap for strøm så kan dette alternativt merkes med en logo (med mindre det blir for mye merker).

Foldeporter og slagporter

Portbladet merkes med logo på søylene. Motorenheten og strømskap skal også merkes med logo.

Rotasjonsporter

Rotasjonsport merkes på begge sider: ved topp over hodet samt på søylene (over styring) ved både inn og utgang.

Resepsjonssperrer

Resepsjonssperrer merkes med sort, anonymt merke. Innendørs personsperrer kommer i ulike utforminger og merkes på en synlig, men anonym plass.

Profil- og logomanual

Merking er en av de viktigste byggestenene i vår markedsføring. I tillegg til denne merkemanualen, har vi også en manual for bruk av vår logo.