Samleside for alle våre attester, godkjenninger og sertifiseringer.

Kredittverdighet

Vi har over flere år fått tildelt høyeste kreditverdighet gjennom Dun & Bradstreet’s ratingssystem. Rapporten oppdateres hver dag, som kan refereres til datomerking.

Attester og sertifiseringer

Våre attester gir deg som kunde en trygghet og dokumentert bekreftelse at vi ivaretar alle nødvendige krav, godkjenninger samt kvalitets- og miljøstandarer.

StartBank

TransQ

Utilities NCE

Skatt og MVA

Firmaattest

Miljøsertifikat

Bedriftshelse- tjeneste

Obligatorisk tjenestepensjon

Achilles Network Member

Forsikringsbeviser

Våre forsikringer ivaretar deg som kunde, oss selv som leverandør og ikke minst – våre kollegaer og samarbeidspartnere.

Ansvar og produktforsikring

Yrkesskade- forsikring