Samleside for alle våre attester, godkjenninger og sertifiseringer.

Kredittverdighet

Vi har over flere år fått tildelt høyeste kreditverdighet gjennom Dun & Bradstreet’s ratingssystem. Rapporten oppdateres hver dag, som kan refereres til datomerking.

Attester og sertifiseringer

Våre attester gir deg som kunde en trygghet og dokumentert bekreftelse at vi ivaretar alle nødvendige krav, godkjenninger samt kvalitets- og miljøstandarer.

StartBank

Gyldig til 16.12.2021

TransQ

Gyldig til 13.01.2022

Utilities NCE

Gyldig til 24.03.2022

Skatt og MVA

Pr. 24.10.2021.

Firmaattest

Pr. 24.10.2021.

Registreringsbevis

Pr. 01.01.1993

Miljøsertifikat

Gyldig til 31.12.2021

Bedriftshelse- tjeneste

Pr. 20.01.2014

Obligatorisk tjenestepensjon

Pr. 11.01.2021

Forsikringsbeviser

Våre forsikringer ivaretar deg som kunde, oss selv som leverandør og ikke minst – våre kollegaer og samarbeidspartnere.

Ansvar og produktforsikring

Gyldig til 25.10.2022

Yrkesskade- forsikring

Gyldig til 25.10.2022