Personvern

Vi har tilpasset oss nye personvernregler innen EU. Kort forklart betyr reglene at du bestemmer over dine egne data i mye større grad enn tidligere. Du har rett til både innsyn og eventuelt sletting av opplysninger som er lagret om deg hos oss. I tillegg er det større krav til oss bedrifter med håndtering av lagrede opplysninger om deg. Vi må ha hjemmel til å lagre med en god grunn. Alt må kunne dokumenteres og fremvises på forespørsel.

Vi lagrer er for det meste nødvendige kundeopplysninger i ett godt og anerkjent kundedata (CRM) system og vi lagrer kun nødvendig kontakts telefonnummer og mail samt eposter som kan være av betydning i en evt handel på ett gitt tidspunkt. Denne informasjonen vi besitter har ingen sensitive aspekt ved seg slik som person nummer, privatadresse eller lignende. Vi sjekker også systemet en gang pr år og fjerner kontakt info og korrespondanse dersom den av grunn ikke lenger blir aktuell.

Kunder som lagres i CRM system brukes utelukkende til korrespondanse vedr tilbud man har bedt om og vi legger ikke inn nye kunder til å motta nyhetsbrev eller bruker denne infoen til annet en akkurat det. Du skal føle deg trygg på at vi ikke misbruker dine opplysninger på noen som helst måte.

Når det gjelder våre nyhetsbrev er disse sendt ut til epost adresser som selv har gitt oss samtykke og meldt seg på dette. Vi legger ikke inn kunder her som ikke selv har bedt om det. Det er viktig for oss å ikke sende unødvendige eposter eller nyhetsbrev til forbindelser som ikke ønsker dette. Du kan enkelt avmelde deg fra våre nyhetsbrev i egen "avmeld" knapp nederst i hvert nyhetsbrev som sendes ut.

Ønsker du innsyn i lagrede opplysninger om deg eller sletting av dette kan du bare ta kontakt med oss.