foraas-kontor-leirfossvegen.jpg

Om Foraas

 

Om oss

Foraas Områdesikring AS er midt-Norges største totalleverandør av fysisk områdesikring med mer enn 30 års erfaring i bransjen.

Vårt største konkurransefortrinn er menneskene. Vi er 30 sterke – der flere av oss har vært ansatt i årevis, helt opptil 22 år i Foraas.


 
 
 

Hva gjør vi?

 
 

Salg og rådgivning

For oss er det viktig at kunden får det riktige produktet som dekker kundens behov.

illustrasjoner-forside-01.png
 

Montasje og prosjektering

Våre montasjeavdelinger innehar kompetanse basert på lang fartstid i firmaet.

illustrasjoner-forside-03.png
 

Person og kjøretøyskontroll

Vår elektroavdeling (Access Control) innehar stor kompetanse innen adgangskontroll.

illustrasjoner-forside-02.png
 

Vedlikehold og service

Vi tilbyr også service på alle porter, bommer og lignende som gjør at det utstyret du velger.

illustrasjoner-forside-04.png
 

 

Vår historie

 

Fra personlig firma til Midt-Norges største aktør av områdesikring

Foraas Områdesikring AS har opphav fra den store produksjonsbedriften på Lade i Trondheim, Trondhjems Jernindustri AS (TJ). Tidlig på 70-tallet startet Erling Foraas et personlig firma med montasje av gjerder og porter for TJ, som ikke anså seg som montasjebedrift, men som en ren produksjonsbedrift. TJ fikk både levering og montasjebestillingen, og ønsket at Erling Foraas skulle ha det fulle ansvaret for montasjen i egen regi som underleverandør til TJ.


I 1985 — Over til aksjeselskap

..gikk Erling Foraas over fra personlig firma til aksjeselskap. Samarbeidet mellom Erling Foraas AS og TJ var meget fruktbart, helt til TJ måtte legge ned bedriften i 1990 av markedsmessige årsaker.


I 1989 — Solgt til ny eier

Erling Foraas AS blir solgt som drivende firma til nåværende aksjonær, Ole Kristian Hovde. Når TJ måtte legge ned sin forretning måtte Erling Foraas AS gjøre alt i egen regi. Firmanavnet ble endret til Foraas Områdesikring AS – og innkjøp samt lagring av gjerde- og portprodukter ble organisert i Leirfossveien 19-23 i Trondheim, som er nåværende adresse.


1990 til 2000 — Sakte, men sikker vekst

Firmaet bygget seg sakte, men sikkert opp, med å ta del i de store utbyggingsprosjektene innen olje og gass, samt større infrastrukturprosjekter. Og når man vokser så endrer behovene seg og firmaet får organisasjonsproblemstillinger i forhold til veksten – noe måtte gjøres.


2000 — OSN Gruppen

2. mars 2000 ble OSN-gruppen etablert, den største sammenslutningen i Norge av 5 stk firmaer i samme konstellasjon og posisjon i sitt marked. Fordelt over hele landet skulle vi sammen kunne drive effektive innkjøp (Logistikk), utvikle og kvalitetskontrollere sammen med våre produsenter, og legge vår felles kompetanse i samme organisasjon for å se fremover mot de neste 10 år. Fikk med 2 firmaer i tillegg inn i gruppen i 2004-2006, slik at det er 7 sterke aktører som står sammen og kan frembringe vekst i alle selskaper.


2013 — OSN Anleggsikring AS

OSN-gruppen etablerer OSN-Anleggsikring AS. Dette firmaet skal drive med sikring av byggeplasser og midlertidig sikring som fagfelt, da for hele Norge. Vårt første “datterselskap” er skapt.


2015 — Formidabel vekst

Etter 15 år med OSN-gruppen har Foraas Områdesikring AS hatt en formidabel vekst fra 6-7 millioner til nære 50 millioner i 2014. OSN-gruppen totalt fra 70-80 millioner i 2000 til nære 350 millioner i 2014 totalt for hele gruppen. Noe som gjør oss til den desidert største aktøren i Norge i vårt marked. Muligheter for å etablere flere nye konstellasjoner i OSN-gruppen er nå tilstede og vi ser med spenning på fremtiden, hvor vi ser at vi har flere muligheter for vekst og utvikling. Høsten 2015 inngikk OSN-gruppen en rammeavtale med StatNett til en verdi på ca. 80 millioner kroner. Den første avtalen vi som gruppe har inngått, og vi tar med oss denne erfaringen og muligheten inn i arbeidet om å fremskaffe ytterligere rammeavtaler for landsdekkende aktører som trenger samme avtale i HELE Norge, hvor vi, Foraas Områdesikring AS, er den største aktøren med lengst erfaring og med flest referanser i Midt-Norge.


2017 — OSN-medlemmer blir kjøpt opp

12. januar 2017 valgte medlemmene Røa Gjerdefabrikk AS, Lauritsen Gjerdefabrikk AS, Systemsikring AS, Solheim Gjerdenett AS og Håland & Karlson AS å melde seg ut av OSN-gruppen etter et snart 17 års langt medlemskap. De nevnte selskapene valgte å bli oppkjøpt av et Private Equity selskap med navn Longship. Sammen har de dannet et felles selskap med majoritetseier i Longship. 


2017 — Nye spennende utfordringer

ble således et år med nye utfordringer og endringer. En ny strategi måtte lages og visjoner måtte endres. Et spennende og utviklende år.

 

Mai 2017 — Allsikring AS

Det etableres Allsikring AS, lokalisert i Sandefjord, som FO er 32,5% med aksjonær i, sammen med ToJo AS med 32,5% og daglig leder og servicesjef i Allsikring AS med egne eierposter.


Juli 2017 — Foraas etableres på Møre

Det etableres et eget avdelingskontor på Møre (avd.vest) med adresse i Molde. Det ansettes en «Moldenser/Møring» som skal gjøre oss «lokale» i vest. En strategisk plan vi har jobbet med i over 10 år, som endelig er på plass.

 

Desember 2017 — OSN AS

Tiden er inne og OSN AS blir etablert. Et nytt landsdekkende OSN var og er fortsatt vår visjon og Kongs-tanke. I tillegg til den eneste gjenværende partner fra det gamle OSN, ToJo AS fra Sørreisa, ble også Heldal Gjerdenett AS og vårt «eget» Allsikring AS med i det nye OSN AS.


Mai 2018 — OSN Objektsikring AS

Foraas Områdesikring AS sammen med Heldal Gjerdenett AS etablerer OSN Objektsikring i Stavanger som også blir medlem av OSN AS.

 

 
 
Vi jobber med stor optimisme og tro på at vi blir flere medeiere i OSN AS, slik at vi blir den foretrukne landsdekkende aktøren, for produsenter og kunder, innen fysisk og elektronisk områdesikring.
— Daglig leder / eier, Ole K. Hovde