Service av pullerter på Bakklandet

Foraas Områdesikring leverte og monterte pullerter på Bakklandet som et prøveprosjekt for Trondheim Bydrift i 2016.

Viktigheten av periodisk service

Disse har nå fungert optimalt i snart 8 år grunnet valg av type pullerter, kompetanse på grunnarbeid og periodiske servicer.

Service på alt av automatiske kjøretøysperrer er helt essensielt for å sikre kontinuerlig drift, levetid og holde driftskostnader nede.

Sjekkliste for pullerter

På Bakklandet har vi to servicer årlig, èn på våren og èn på høsten. Etter en vinter med salting og brøyting er det viktig å få rengjort skikkelig i brønnene. Dette gjelder også før vinteren. Samtidig sjekkes slitedeler og skiftes før de evt går i stykker.

Vi sørger også for at pullertene ser bra ut og bytter reflekser, LED-striper og lakkerer om noe er blitt ripete. Våre montører går igjennom egne sjekklister for service av pullerter.

Antall servicer pr. år kommer an på produkt og intensitet av bruk.

Hvorfor service på pullerter:

  1. Opprettholde kontinuerlig drift
  2. Opprettholde levetid for produktet
  3. Minimere driftskostnader
  4. Sørger for at produktene ser bra ut
Påfylling av hydralicolje
Påfylling av hydralicolje da disse pullertene har pumpe i styreskap med slange til pullert. Foto: Foraas Områdesikring