Fendring med A-Safe hos Norsk Kylling på Orkanger

Ny og moderne kyllingfabrikk på Orkanger går i gang med full produksjon sommeren 2021.

​Norsk Kylling velger A-Safe

På godt over 50.000 m2, fordelt på flere etasjer og tilleggsbygg, finner vi det siste av moderne teknologi og teknisk utstyr for kyllingproduksjon.​

Foraas Områdesikring ble valgt som leverandør av påkjøringsvern og fendring. Både vegger, porter, personer og utstyr skal beskyttes mot uhell, påkjøringer og kollisjoner som har potensiale til å gjøre store skader på materiell, utstyr, eller i verste fall bemanning.​

Bilde: Norsk Kylling / Hent / Cleve Broch

Maskiner, hjørner og vegger beskyttes

A-Safe Pullerter er brukt som påkjøringsvern for portskinner, hjørner, maskiner og lignende. Veggene er fendret med A-Safe eFlex Single Traffic Barrier, som beskyttelse mot ferdsel av truck og annen transport.

Kyllingsfabrikkens «E6»

På grunn av mye trafikk fra både kjøretøy og personer som skal inn og ut av tekniske rom, ble det etablert en egen gangsone langs fabrikken sin egen «E6».

Gangsonen beskyttes med A-Safe eFlex Single Trafic Barrier Plus – ett produkt som er spesielt utviklet for nettopp denne typer soner.​

Kritiske hurtigporter

Denne store fabrikken har naturlig nok mange porter. Mange av disse portene er hurtigporter som knytter lager og produksjonsarealer. ​

Disse rommene behøver ulike tempraturer, i henhold til regler og forskrifter for matproduksjon.

Det har derfor vært ekstra viktig i at disse portene beskyttes mot påkjørsel som kan hindre hurtigportene å lukke umibbelbart og bevare temperaturen i de ulike arealene.​

Vi takker HENT og Norsk Kylling for et spennende oppdrag!

Du kan lese mer om prosjektet og alle involverte på Bygg.no. Du kan også lese mer om hvorfor A-Safe skiller seg ut fra resten av konkurransen.