Vi tilbyr unike påkjøringsvern som tåler mer og varer lenger enn stål. Mykt og fleksibelt materiale som har en meget dempende effekt uten å bli skadet ved kontakt.

Kjøretøysvern

Designet for å beskytte bygninger, maskiner og utstyr mot skader forårsaket av kollisjoner med kjøretøy, både ute og inne.

Beskyttelse for gaffel

Designet for å beskytte bygninger, maskiner og utstyr mot skader forårsaket av kollisjoner med kjøretøy, både ute og inne.

Pullerter

Designet for å gi beskyttelse mot gafler på truck. Tåler påkjørelser og er tett nok til at gafler ikke kommer under selve påkjøringsvernet. Kan bygges som individuell sperre eller komplimenteres til eksisterende påkjøringsvern fra Asafe.

Søylebeskyttere

Spesielt designet for å beskytte søyler. Spesialformet design for å ta i mot kollisjoner fra kjøretøy som f.eks gaffeltruck. Stablingsfunksjon for å beskytte i høyden og et låsesystem som sprer energien gjennom alle stablene.

Kort og godt om Asafe

🛡️

Kostnadsbesparelser i det lange løp

Overvåkning er et spesielt tema vår bransje. Det oppfattes gjerne som et komplimentært produkt innen områdesikring, men realiteten er at at det er et helt eget fag, med flere bransjer. Løsninger begynner å bli så brukervennlig at alle setter opp overvåkning selv. Vi tror overvåkning til slutt vil bli «allemenseie».

I denne sammenhengen ser vi det er viktig å nå tilslutte seg eksperter og nye samarbeidspartnere. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om hvilke samarbeid vi kan tilby.

🔊

Enormt produktspekter og muligheter

Vi mottar mange forespørsler om støyskjerming. Det er ikke rart – en støyvegg er jo gjerne også et gjerde.

Men det er mye forvirrig om begrepet støyskjerming – både hos politikere, ingenører eller folk flest. Hva er støyskjerming? Er det reduserende, absorberende eller reflekterende?