Sikkerhet møter bærekraft: Foraas bidrar til Equinors grønne skifte på Kollsnes

Utenfor Bergen er Foraas Områdesikring AS i gang med et prosjekt for Equinor TWEL Kollsnes på oppdrag fra Skanska AS.

Grønnere energi på norsk sokkel

Equinor implementerer sin langsiktige strategi for å redusere CO2-utslipp med 40% innen 2030 og sikter mot nesten nullutslipp fra norsk sokkel innen 2050. En viktig del av denne strategien er elektrifiseringen av flere offshore-installasjoner. Ved å bytte ut gassturbiner som har drevet de elektriske generatorene med landbasert elektrisk strøm, tar Equinor et avgjørende steg mot sine miljømål.

Foraas Områdesikring AS står for perimetersikringen som strekker seg fra gjerder til kjøretøysperrer som automatiske foldeporter og bommer.