Påkjøringsvern for verdens største oppdrettsselskap

Vi i Foraas Områdesikring AS har bistått Mowi med påkjøringsvern ved deres nye fabrikk på Josnøya, Hitra.

A-SAFE påkjøringsvern

A-SAFE påkjøringsvern er ledende innen fendring/sikring i industri- og lagerbransjen. Vi i Foraas Områdesikring AS er importør og hovedleverandør for A-SAFE i Norge.

Hos Mowi er påkjøringsvernet plassert for å beskytte mennesker, porter, tekniske installasjoner og andre punkter som kan bli sårbare der det er truck- og lastbevegelse.

Produktene som er blitt brukt, er tilpasset og beregnet ut fra vekt og hastighet på truckene i de forskjellige sonene.

Vi takker Mowi for oppdraget, og ønsker de lykke til med ny og moderne fabrikk.

Om du har sårbare punkter i din bedrift som kan føre til skader på utstyr eller materiell, eller bare er litt nysgjerrig på produktet, ta gjerne kontakt med oss. Vi kommer gjerne på en befaring eller et møte, og kan gi en presentasjon av A-SAFE Påkjøringsvern og dets egenskaper.