Betongfundament

Som leverandør av porter, bommer og gjerder skal det meste av våre produkter forankres i betongfundament. For å effektivisere og forenkle monteringsprosessen, produserer vi betongfundament i flere dimensjoner som passer til produktene vi leverer.

Fundamentene produseres på vårt eget område i Trondheim, i støpeformer. Alle fundamentene leveres med løftewire i toppen, noe som gjør dem enkle å flytte på.

Dette gjør prefabrikkerte fundamenter effektive:

Du slipper å bygge forskaling og få betong levert på plassen.

Dette er tidkrevende; forskaling må bygges og rives, og du slipper en betongbil som gjerne står i veien for annen fremdrift. Betongen må herdes før utstyr kan monteres.

Det er enklere og raskere

Med ferdigfundament kan du grave hullet, sette ned fundamentet og montere utstyret som skal på fundamentet. Alt dette kan gjøres på samme dag, med god planlegging.

Produktkataloger

Eksempelbilder Betongfundament

Vi kan også levere en del av våre produkter ferdig montert på fundamentet. Da er det bare å sette det på plass, så er det klart. Transport og løfting kan vi ordne med.

Se listen under for våre standardfundamentstørrelser. Vi kan også produsere andre dimensjoner om det er ønskelig. Flere av fundamentene kan leveres med trekkerør for kabler.

Sitter du på gjerdet?

Ta gjerne kontakt med en av oss hvis du har spørsmål.
Du kan også selvfølgelig bruke kontaktskjemaet vårt.

Stian Skogen

Lagersjef, salg og logistikk

Stian har vært hos oss siden 2012 og har ansvaret for alle varer som går inn og ut av vårt lager i Trondheim. Koordinerer også varer mellom alle avdelinger i Foraas.