Eberg idrettsbane

Foraas Områdesikring har bistått Trondheim Kommune med å sette opp 7,5 meter høye gjerder for å beskytte de nærliggende barnehagene på kortsiden av banen.

Gjerdene skal forsterkes for å tåle sterke værforhold, inkludert kraftige stormer. De har en netting på 45 mm, og beskytter barnehagene mot ballspill og andre aktiviteter på idrettsbanen.

Dette er en del av Trondheims Kommunes satsning på at kommunale anlegg skal tilrettelegges slik at det blir enkelt å gjennomføre både store bredde- og toppidrettsarrangementer og at de skal utvikles og bygges med fokus på bærekraft.