Varsel om prisøkning 01.04.22

Betydelig prisøkning på råvarer, energi og frakt tvinger frem en prisøkning.

Prisendringene vi ser nå er i hovedsak drevet av økte priser som følge av mangel på råvarer og energi. Vi vil gjennomføre følgende justeringer:

  • 10% økning på hele sortimentet
  • Sats for km endres til kr 9,-
  • Økningen skjer fra 01.04.2022

Utfordringene vi opplever føles mager ut sammenlignet med det som foregår i Ukraina.

Det virker som det nye verdensbildet ennå ikke har slått ordentlig ut på enkelte markeder og vi må etter all sannsynlighet forvente ytterligere prisøkninger fremover.

Russland og Ukraina er store stål- og metalleverandører i Europa av både ferdigprodukter, halvfabrikata, råvarer og sjåfører.