Områdesikring,Stjørdal

VI har nylig ferdigstilt en jobb med komplett områdesikring. Her har de valgt høye flettverksfjerder med 3 rader piggtråd øverst. Her innstalleres en automatisk port på en side av bygget mens på andre siden er det en dobbel slagport som også er skjøtet med Nylofor sikkerhetspanel over portbladene for å oppnå ønsket høyde sikring etter kundens ønske. Vi gratulerer med ny flott inngjæring av anlegget på og takker for oppdraget.