Foraas inngår samarbeid om Gabioner

Gabioner Sverige AB har hatt stor suksess med sine maskinpakkede og ferdigfylte gabioner. De kan leveres og brukes til svært mange forskjellige formål. Alt fra støttemur til hagepynt til flom og skredsikring. Disse gabionene er tettpakket med stein slik at kassene står solid når man stabler dem. Selve produksjonen med å fylle gabionene kan flyttes til gitte områder hvor det er planlagt større prosjekt slik at man sparer veien for unødig tungtransport. Med flere store veiprosjekt i Trøndelag , potensiel utfylling ved samfundet og flere andre aktuelle prosjekt så har vi stor tro på at dette kan bli ett svært aktuelt produkt.

Gøran Andersen