Flettverksgjerder, Bør Hill Byåsen - HENT

I forbindelse med HENT sin total entreprise på det spektakulære prosjektet Bør Hill på Havstein, ble vi innleid til å levere områdesikring/gjerder til prosjektet. Prosjektet har vekket oppsikt med sin spesielle utforming og design av boligene, men kanskje enda mere av den grunn at boligene er bygd som en ås oppå den nye Rema 1000 butikken på Havstein. Resultatet er praktfult og det er imponerende å kunne bygge en liten utsiktås med boliger oppå ett parkeringshus og en Rema 1000 butikk.

Vi har levert 200 meter tradisjonelt flettverksgjerde  for å sikre ytterkant rundt åsen samt ca 100 meter med avgrensninger i flere partier inne i selve boligfeltet.

Vi gratulerer HENT med godt gjennomført prosjekt og beboere en trygg fin fremtid i disse boligene.

Gøran Andersen