Automatiske Pullerter, Rismelparken, Steinkjer

Rismelparken en flott aktivitetspark for alle aldersgrupper sentralt plassert i Steinkjer sentrum. I slike parker vil det ofte være barn og unge.  For å gjøre dette til en trygg og god plass å være i aktivitet, har man her valgt å innstallere en automatisk pullert på oversiden av parken for å hindre kjøretøy å kunne kjøre helt ned til parken. Det er en bred gang og sykkelvei som fører ned til parken og med en pullert vil man kunne stanse unødvenig trafikk ned til parkområdet. Med GSM styring kan kommunens ansatte kjøre denne opp og ned ved behov for adgang til området med nødvendig kjøretøy for vedlikehold etc. Vi gratulerer Steinkjer Kommune med ett flott anlegg !

Gøran Andersen