Automatiske Pullerter, Bakklandet

Automatiske Pullerter, Bakklandet

Foraas Områdesikring AS har 30 års erfaring og kompetanse med elektroniske sikringsløsninger for vårt tøffe nordiske klima og fikk derfor dette oppdraget i samarbeid med Din Gårdsplass og Trondheim Kommune.

Bakklandet er en travel gate med mange gående og syklende hver eneste dag. En viktig og populær bydel med sitt fantastiske særpreg av gamle bygninger liggende langs Nidelven.

Oppdraget tok form gjennom at Din Gårdsplass hadde ett prosjekt med fornying av brostein og at brukere og kommunen i lengre tid hadde slitt med tungvinte løsninger som veisperrer i form av bom og blomsterkasser for å hindre biltrafikk i gaten. Lite fleksibelt. Løsningen som ble valgt er hydrauliske pullerter som kan heves og senkes ved behov. På denne måten fikk man god fremkommelighet for både gående og syklister men også nødetater kunne raskt komme seg gjennom gaten ved behov gjennom egen brikke i utrykningskjøretøy og evt andre biler som har behov for å ferdes der.

 

Pullertene har stått over en vinter og det eksisterer ingen tvil om at vi i Foraas har løst utfordringen det normalt sett skulle vært i dette klimaet med tele, overvann og lignende. Pullertene har ikke hatt driftstans annet enn når det har vært rekvirert fra Trondheim kommune og da planlagte nedetider pga arbeider, film innpilling og lignende.

Gøran Andersen