A-Safe Posten Bring Stavanger

Vår samarbeidspartner OSN Objektsikring i Stavanger har i Februar montert en stor mengde A-safe påkjøringsvern til Posten Bring Stavanger. A-Safeprodukter er brukt for å beskytte deres nye terminal i Stavanger som er en jobb som Veidekke har gjennomført. Vi gratulerer Posten Bring og Veidekke med fortsatt gode valg og ikke minst OSN Objektsikring for solid montasje.

Gøran Andersen