A-Safe Påkjøringsvern, Posten Bring

Vi har hatt gleden av å sikre hele det nye anlegget til Posten Bring på Torgård i Trondheim. VI har levert påkjøringsvern fra A-Safe til nærmere 90 porter samt generell sikring mot påkjøring fra trucker på all innvendig innredning. Sorteringsmaskiner, bro til pakker-sortering, el forsynings og styringsskap etc. Anlegget er på hele 26.000 m2 og her er det aktivitet hele døgnet. Enhver påkjøring kan utgjøre stor risiko for både ulykker med mennesker innblandet, men også driftstans på hele terminalen. Sikkerhet og HMS er viktig og vi mener A-Safe tilfredstiller strenge krav både til å kunne tåle å bli påkjørt men også fortsatt holde stand i mange år etter gjentatte påkjøringer. I tillegg sparer man kostnader med at trucker o.l ikke bli særlig skadet i møtet med A-Safe påkjøringsvern. A-Safe gjorde en så bra jobb på Torgård at Posten Bring også valgte samme løsning på sin terminal på Alnabru i Oslo. Les mer på :  http://www.foraas.no/asafe-pakjoringsvern

 

Gøran Andersen