Selvhjelp

Utfør aldri reparasjon på anlegget selv, da dette kan medføre skade på personer eller omgivelser! Ta alltid kontakt med kvalifisert personell for feilsøking ogutbedring av feil.

Bommer og porter

Generell informasjon

Utfør aldri reparasjon på anlegget selv, da dette kan medføre skade på personer eller omgivelser! Ta alltid kontakt med kvalifisert personell for feilsøking og  utbedring av feil. Betrakt anlegget som en bil med tanke på snø; fjern snø og is i stengselets hele funksjonsområde. Unngå bruk om mulig i kraftig vind. Første bud ved ikke-åpenbare feil er å fjerne spenningen, sørg for at ingen biler eller personer er i nærheten, la anlegget få en oppstart og funksjonsprøv anlegget.

"Stengsel går ikke opp!"

Sjekk spenning frem til enhet. Sjekk åpnesignal. Se etter mekaniske feil. Benytt frigrep for manuell åpning. Sjekk om stoppknapp er trykt inn (hvis montert).

"Stengsel lukker ikke!"

Sjekk spenning frem til enhet. Sjekk åpnesignal. Sjekk sikkerhetssløyfe, klemlist, endebrytere, stoppknapp og fotoceller. Se etter mekaniske feil. Benytt frigrep for manuell lukking. Sjekk om stoppknapp er trykt inn (hvis montert).

"Stengsel er på tur igjen, men stopper og går opp!"

Sjekk klemlist og foto, samt åpnesignal.

"Stengsel er på tur opp, men stopper på vei!"

Sjekk endebrytere.

"Kan jeg koble ut fotocelle eller klemlist for å få stengsel til å lukke?"

Ja, det går an. Dette frarådes på det sterkeste og anlegget er ikke lengre i henhold til regelverk. Benytt heller frigrep og ta kontakt med kvalifisert personell.

"Noe er ødelagt på stengselet. Kan jeg bare se om det går seg til?"

Ingenting fikser seg selv. Det å vente gjør stort sett bare vondt verre. Erfaringsmessig kommer slike henvendelser inn fredager etter lunsj og det er ikke alltid at stengselet er i orden til helgen.

"Det er en ulyd i stengselet. Hva gjør jeg?"

Lokaliser lyden og sjekk for mekaniske feil. Ved tvil, kontakt kvalifisert personell.

"Er det lurt med serviceavtale?"

Ja. Det forebygger flere feil og anlegget holdes mer driftsikkert. Kontakt salgsavdelingen så sender vi avtalen for gjennomsyn og evt signering. Kostnaden på servcieavtalen pr år er ofte spart inn på en unødvendig utrykning for feil/slitasje som kunne vært oppdaget tidligere.

"Krever systemet service?"

Anlegg krever vedlikehold og ettersyn for å opprettholde en sikker drift og unngå skade på personer og omgivelser. Etter lengre eller hyppig drift og bruk, vil det være nødvendig å skifte deler.

"Hva koster en bom eller en port?"

Hvor langt er et tau? Ta kontakt på e-post: post@foraas.no eller telefon: 46 83 50 00 så finner vi den beste løsningen for deg både funksjons- og prismessig.

"Stengselet mitt er ødelagt! Kom og fiks!"

Send inn "forespørsel om service" skjema under fanen som heter SERVICE på denne hjemmeside.

Bom- og portvettregler for vinteren

 • Grav bommen eller porten fram i tide.

 • Hold fotoceller fri for snø.

 • Husk at sløyfer i bakken kan være mindre sensitive med 20 cm snø over seg.

 • Måkk snø bak porten i tillegg til foran.

 • Fjern isklumper i portens gangbane.

 • Fjern snø og is fra bomrør.

 • Aldri åpne et styringsskap eller bomhus i sludd- eller regnvær.

 • Fjern vegetasjon rundt anlegget.


LiveCloud

Generell informasjon

Følg alltid Datatilsynets regler og lover i forhold til overvåking. Se datatilsynet.no/Teknologi/Kameraovervaking/

"Jeg får ikke logget inn! Hvorfor?"

Angitt innloggingsinformasjon er feil. Sjekk at "CAPS LOCK" er av. Ved fortsatt feil, bruk gjenopprettingsverktøy for mistet passord.

"Jeg har logget inn, men får ikke opp bilde"

Kamera er ikke på nett. Sjekk kabler, linje og strømforsyning.

"Jeg har nettopp satt opp kamera, men får ikke opp bilde på web"

Om du har satt opp kamera, trykk på knapp beskrevet i manual og vent 5 minutter og prøv på nytt.

"Jeg får beskjed om 'stream lost'"

Du har for mange brukere pålogget på web. Maks 5 brukere på samtidig. Kan også indikere feil på terminering i kabel

"Kan jeg beholde opptakene lengre?"

Nei, det kan du ikke. Dette er regulert av Datatilsynet.

"Kan jeg få flere kamera på én brukerkonto?"

Ja, du kan ha opptil ti kamera per brukerkonto.

"Kan jeg bytte abonnement?"

Ja, det kan du. Ta kontakt for avtale angående nytt abonnement.

"Krever systemet service?"

Stort sett kreves ingenting annet enn vanlig vedlikehold som vask av glass, sjekk av ledninger ol, men det å stille fokus / zoom og alt annet som krever åpning av kamera er å betegne som service og bør utføres av egnet personell.

"Jeg logger meg på via en annen PC enn det jeg normalt bruker. Ting ser annerledes ut og jeg får ikke til å gjøre enkelte forandringer. Hvorfor det?"

Den PC-en du bruker da har sannsynligvis en annen nettleser eller er begrenset med sikkerhetsinnstillinger. Kontakt administrator.

"Jeg har mistet innloggingen min. Hva gjør jeg?"

Benytt glemt passord-funksjonen på innloggingssiden.

Fant du ikke svaret?

Hvis du ikke fant svaret du leter etter kan du kontakte oss enten via Facebook, telefon, via vårt kontaktskjema eller pr. mail - vi er ikke langt unna for å svare på et spørsmål.


GSM Nettkontroll

Generelle anbefalinger

 • Sjekk hvilken operatør som har best dekning i området den fysiske enheten skal monteres.

 • Velg et abonnement med data, tale og sms. Dette skal være et 12-sifret M2M abonnement.

 • Sørg for å montere en ekstern flerbåndsantenne. Velg retningsstyrt om nødvendig.

 • Les alltid manual først.

"Jeg får ikke logget inn! Hvorfor?"

Angitt innloggingsinformasjon er feil. Sjekk at "CAPS LOCK" er av. Ved fortsatt feil, bruk gjenopprettingsverktøy for mistet passord.

"Jeg har logget inn, men får ikke til å forandre på noe"

Du har enten ikke administratorrettighet eller så bruker du Internet Explorer 10. Kontakt en administrator eller forsøk en annen nettleser.

"Jeg har gjort forandringer på oppsettet og innstillinger, men ingenting skjer"

Du har ikke trykket "Oppdater enhet" øverst i høyre hjørne. Husk at forandringer gjort på websiden har en forsinkelse på rundt 5 minutter før de blir aktive etter du har trykket "Oppdater enhet".

"Kan jeg legge til brukere via SMS om jeg har en webside for enheten?"

Nei, det kan du dessverre ikke.

"Kan jeg forandre åpningstider via SMS om jeg har en webside for enheten?"

Nei, det kan du dessverre ikke.

"Kan jeg importere brukere via et excel-ark?"

Du kan eksportere en brukerliste med de brukerne som ligger lagret i grensesnittet på det tidspunktet du tok backup. Produsent kan mot vederlegg importere denne til ny / annen enhet.

"Kan jeg bytte teleoperatør?"

Ja, det kan du. Under innstillinger velger du nytt APN for din nye leverandør og du erstatter det gamle telefonnummeret med det nye.

"Kan jeg få tilgang til flere enheter via én innlogging?"

Ja. Vi kan oppgradere til Staalkontroll FlexyKey som gir deg tilgang til flere enheter på en og samme innlogging.

"Jeg logger meg på via en annen PC enn det jeg normalt bruker. Ting ser annerledes ut og jeg får ikke til å gjøre enkelte forandringer. Hvorfor det?"

Den PC-en du bruker da har sannsynligvis en annen nettleser eller er begrenset med sikkerhetsinnstillinger. Kontakt administrator.

"Jeg har gjort forandringer i grensesnittet og trykket Oppdater enhet, men etter 5 minutter skjer det fortsatt ingenting."

Verifiser at enhet har spenning. Sjekk dioder på enhet for feilmeldinger. Sjekk dekning. Sjekk at du har korrekt type abonnement og at abonnementet er aktivt. Prøv å send SMS til enheten.

"Telenettet er nede. Kan jeg ringe enheten da?"

Du kan ringe, men naturlig nok kommer du ikke igjennom.

Mobile enheter

INFOBRIC

Har du mobile enheter med Infobric så eier du hardware selv. Programvare-lisensen du leier hos Infobric kan du sette på pause gjennom dialog med Inforbric dersom utstyret skal være ute av bruk en periode i påvente av for eksempel nytt prosjekt.

GSM-STYRING

Har du mobile enheter med GSM-styring fra kan disse deaktiveres i mellom  ved å sende mail til ekv@foraas.no. Vi anbefaler dog å la enheten stå aktiv så lenge det er for korte perioder da det er etableringskostand på KR 1800,- eks mva når enheten må settes opp på nytt til evt. ny lokasjon.

 

Fant du ikke svaret?

Hvis du ikke fant svaret du leter etter kan du kontakte oss enten via Facebook, telefon, via vårt kontaktskjema eller pr. mail - vi er ikke langt unna for å svare på et spørsmål.