Rullegitter

Vi er leverandør av Alux rullegitter, et enkelt rullegitter for de som ønsker god design med et rimelig innsyn og ikke minst god sikring av butikker og lokaler.

Bilder er fra levert Rullegitter hos Marintek


ALUX RULLEGITTER Safe 2000

Safe 2000 er et enkelt perforert rullegitter som brukes hvor man ønsker et godt design med et rimelig bra innsyn. Gitteret brukes særlig ved sikringsløsninger i butikksenter. Her erstatter man de tradisjonelle, og dyre, glasspartier med rullegitter - det er en pen og økonomisk god løsning. 

Rullegitter med enkelt perforert gitter


Rullegitter med enkelt utstanset gitter

ALUX RULLEGITTER SAFE 3000, type 120

Safe 3000 er et enkelt utstanset rullegitter, som brukes hvor man ønsker et godt design med et godt innsyn. Gitteret er spesielt utviklet til buede vinduer- nisjer, hvor gitteret passer godt inn, med dets buede utstansninger. Gitteret brukes særlig ved sikringsløsninger i butikker hvor sikringsnivået er middels - det er en pen og økonomisk god løsning.


ALUX RULLEGITTER SAFE 3000, type screen

Safe 3000, type screen er et delvis åpent rulle-gitter, det brukes hvor man ønsker et annet design enn det tradisjonelle. Gitteret er utført med utstansede huller i det kjente Harlekin-mønsteret. Gitteret har et utseende som ligger imellom det helt åpne rullegitteret og det helt lukkede rullejalusi. Gitteret brukes særlig ved sikringsløsninger i butikker, skranker og til kontorvinduer, hvor man samtidig, med fordel, kan bruke gitteret til solavskjerming - det er en annerledes og økonomisk god løsning. Dessuten brukes gitteret ofte, som erstatning for glasspartier i butikksentre.

Rullegitter med delvis åpen løsning


Rullegitter med tradisjonell utførelse

ALUX RULLEGITTER SAFE 4000, type 180

Safe 4000 er et tradisjonelt rullegitter, som kan leveres med flere maskestørrelser, siden gitteret  bygges med langsgående samleprofiler og loddrette løse lameller. Gitteret brukes hvor man ønsker et enkelt design med et godt innsyn - Safe 4000 er det mest solgte rullegitteret i Danmark. Gitteret brukes særlig ved sikringsløsninger i butikker, hvor sikringsnivået er stort, og hvor man ønsker maksimalt innsyn - det er en pen og økonomisk god løsning. 


ALUX SAKSEGITTER Safe 4000

Safe 4000 saksegitter er et dekorativt gitter.
Gitter er manuelt betjent og det kan leveres i mange forskjellige utgaver, både med hensyn til funksjon og materialer. Gitter brukes ofte, hvor rullegitre ikke kan innpasses i bygningen, særlig ved lave gitre og ved passasjer hvor det ferdes mange mennesker. Gitter kan med fordel brukes til private formål på grunn av dets unike design, det vil i de fleste tilfeller passe inn i interiøret på en bedre måte enn andre gittertyper. 

Rullegitter med saksegitter utførelse


Produktet er bestilligsvare
— Leirfossvegen 19-23, Trondheim