Regelverk

Her har vi samlet de mest sentrale gjerdelover, normer og forskrifter med relevante innspill: for å gi deg litt bedre oversikt

Når man skal sette opp et gjerde finnes det noen lover og regler man må forholde seg til enten det er private, bedrifter, flyplasser eller havner.

Vi er behjelpelige med risikoanalyse, demo eller gratis befaring.
— Ola Seem, Prosjektleder

Gjerdeloven

Private gjerder reguleres av følgende:

1. Gjerdeloven "lov om grannegjerde" (Lovdata)
2. Plan og byggningsloven
3. Reguleringsplanen i kommunen

Du kan sette opp et gjerde mot nabo eller vei uten å søke så lenge høyden ikke overstiger 1,5m høyde. Det er et krav til sikt i utkjørsel mot vei. Naboer bør som hovedregel bli enige om hva slags gjerde de vil ha mellom eiendommene sine, men du har rett til å sette opp gjerde så lenge gjerdet er på din eiendom og du bekoster det selv.

Definisjonen på et gjerde er at det er en åpen konstruksjon. Den gir ingen konkret beskrivelse av hvordan et nabogjerde skal være. Dersom du ønsker ett tett gjerde eller støyskjerm bør en undersøke med kommunen hva som gjelder og hvordan man fyller ut søknad.


Havnegjerder og ISPS normen (kl 1. minimumskrav)

Et 2m høyt flettverksgjerde max høyde mellom terreng og gjerde er 10cm. Kan forsterkes med piggtråd / bølgetråd. 


OLF / militære gjerde

OLF / militære gjerder er i prinsippet som ISPS sikring, men har et høydekrav på minimum 2,5 meter. Et 2m høyt flettverksgjerde som forhøyes til 2,5m med knekt og 3 rader piggtråd. Undergjerding kan være nødvendig.

Foraas Områdesikring og OSN gruppen har skreddersydd et stort utvalg av OLF- og militære gjerder og porter for å ivareta krav til god fysisk sikring.


Avinors gjerdenorm

Som OLF / militære gjerder. Piggtråd kan erstattes med bølgetråd. Hver 3. stolpe skal støpes.

Alle disse gjerdene har alternativer med høyere sikkerhetsklasser. Disse benytter stålgitter med 50x200mm maskevidde.


Barnehager

Det finnes ikke noen fast norm. Foraas Områdesikring anbefaler derimot at gjerder rundt barnehager bør ha en høyde på minimum 1,2m med klatresikre masker som ikke er større enn 40×40 m.m. Barnehageportene bør ha klemsikre låser med tilstrekkelig trykk (20N) som hindrer at barn under 7 år kan åpne porten. Snøforhold og farlige områder, veg, stup etc. bør ha høyere gjerder.

Barnehagegjerder reguleres av lekeplassforsikriften og produktkontroll loven.
Disse sier ingenting om hvordan et gjerde skal se ut, men sier mye om hvordan et gjerde ikke skal se ut.


Kameraovervåkning

Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet. Overvåkingen er derfor lovregulert, og den ansvarlige har plikt til å sette seg godt inn i regelverket - før overvåkingen settes i gang.


Sikringshåndboken

Sikringshåndboken er utarbeidet av Forsvarsbygg og bruker til mal til de fleste sikkerhetsgjerder.

Gjerdene klassifiseres i 4 klasser:

1. Et gjerde
2. Flettverksgjerde
3. Stålgitter
4. Dobbelt gjerde m. overvåkning / alarm


Gjerdenorm for sikring av jernbane og skinnegang

Det kreves et flettverksgjerde langs skinnegangen med en høyde på minimum 1,8m.
 

Foraas Områdesikring har TransQ sertifisering og lang erfaring innen montasje langs skinnegangen.


Byggeplasser og anleggsikring > Krav til mannskapsregistrering > Byggherreforskriften §15

Den nye plan- og bygningsloven skal medvirke til at boliger og bygg skal være sikre, og hensynet til universell utforming, miljøvern og god kvalitet skal stå sentralt i byggevirksomheten. Vurderingen av foretak skal bli bedre, det skal brukes mer uavhengig kontroll og det skal føres mer tilsyn med byggetiltakene.

…skal det føres en oversiktsliste over alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen. Oversiktslisten skal føres og kontrolleres daglig…».
— Byggherreforskriften §14

Listene skal oppbevares trygt og lagres i 6 måneder etter prosjektets avslutning. Når Arbeidstilsynet og/eller Skatteetaten gjør tilsyn eller revisjon på byggeplasser, vil de kreve at disse listene fremlegges. Er listene ikke tilgjengelige, vil man få en mangelrapport og en frist for oppretting. Alt dette hjelper Foraas Områdesikring deg med, så alt du behøver er skrive ut rapporten når det er behov for det.