Sikring av verdier – en nødvendighet

Vi driver med fysisk områdesikring ute og inne på alle nivå.

Vi kan sikre hagen din eller barna dine på skole og barnehage.

Vi sikrer nærings og industribygg, alt innen offentlig infrastruktur, fengsel og anti terror.

Vi leverer gjerder, porter, bommer, personsperrer, manuelt og elektrisk.

Vi er en av landets største aktører innen faget, med lang fartstid og høy kompetanse

Vi jobber hardt mot å være den foretrukne sikringsleverandør.

Vi tar service på alvor.

 

Norske bedrifter stiller stadig strengere krav til sikkerhet, kvalitet og utseende. Foraas Områdesikring AS har kompetansen og produktene til å levere områdesikring som tilfredstiller disse kravene.

Våre produsenter driver kontinuerlig med forskning og utvikling av sikringssytemer slik at vi til en hver tid kan tilpasse produktene til kundenes behov. Som leverandør til grossister, entreprenører, byggfirma, m.fl. og som utførende spesialfirma der vi står ansvarlig for totalprosjekter, er vårt firma «stor Midt-Norges» største innen gjerde-, port- og elektroniske sikringssystemer.

Områdesikring skal ikke bare være sikkerhet, det skal også se tiltalende ut og være så vedlikeholdsfritt som mulig. Nye estetiske gjerdeløsninger nå i vårt sortiment og vi kan foreslå mange nye produkter når stengslet må stå i fasader eller boligområder der gjerde er et «nødvendig onde».

Spesialtilpasset kameraovervåkning med videoinnspilling og bevegelsesdeteksjon som registrerer alarmer med videoopptak når noen beveger seg på et angitt område (eks. 300m x 300m). Vi avslutter vår «sikringsvei» når vi er kommet «helt inn». Smakfull spesialdesignet entrèsperre i inngang ved resepsjon, gjør at besøkende og ansatte får en følelse av kontroll og sikkerhet.


Våre avdelinger

Vår salgsavdeling prosjekterer og priser sikringsprodukter til grossistfirmaet for stål, byggevarer, jernvarer eller annen handel der våre produkter naturlig videreselges til sluttbrukere. Videre er våre kunder både riksdekkende og lokale entreprenører innen bygg og anlegg, Statens Vegvesen, Teknisk etat i kommunene, forsvaret, elektrisitetsverk m.fl.

Vår prosjektavdeling foretar befaringer og utarbeider løsningsforslag med priser for fysisk sikring med gjerder, porter, bommer, rekkverk, autovern, stålgitter osv. for entreprenører, stat og kommune, industribedrifter og privatmarkedet. Vår kompetanse ligger i å gi kunden det riktige fysiske sikringssytem til aktuelt behov – også med muligheter for utbygging av elektroniske sikringssystemer for ytterligere sikring kontroll.

Vår elektroavdeling (Access Control) innehar stor kompetanse for automatisering og motorisering av slagporter og skyveporter, gjerne med tilhørende automatiske trafikk bommer eller pullerter som kommer opp av bakken. Dette er et strekt økende marked da flere ønsker kontroll av bevegelser inn og ut av bedriftsområdet. Den tekniske utviklingen går meget rask også i denne bransjen. «Det er fult mulig å åpne hovedinnkjøringsport fra mobiltelefonen eller via nett samme hvor du er i verden».


Fra personlig firma til Midt-Norges største aktør av områdesikring

 

Foraas Områdesikring AS har opphav fra den store produksjonsbedriften på Lade i Trondheim, Trondhjems Jernindustri AS (TJ).

Tidlig på 70-tallet startet Erling Foraas et personlig firma med montasje av gjerder og porter for TJ som ikke anså seg som montasjebedrift, men som en ren produksjonsbedrift. TJ fikk både levering og montasjebestillingen og ønsket at Erling Foraas skulle ha det fulle ansvaret for montasjen i egen regi som underleverandør til TJ.

I 1985 gikk Erling Foraas over fra personlig firma til aksjeselskap. Samarbeidet mellom Erlig Foraas AS og TJ var meget fruktbart, helt til TJ måtte legge ned bedriften i 1990 av markedsmessige årsaker.

I 1989 ble Erlig Foraas AS solgt som drivende firma til nåværende aksjonær Ole Kristian Hovde. Når TJ måtte legge ned sin forretning måtte Erling Foraas AS gjøre alt i egen regi. Firmanavnet ble endret til Foraas Områdesikring AS – og innkjøp samt lagring av gjerde- og port produkter ble organisert i Leirfossveien 19-23 i Trondheim, som er nåværende adresse.

 1990 - 2000 bygget firmaet seg opp sakte med sikkert med å ta del i de store utbyggingsprosjektene innen olje og gass, samt større infrastruktur prosjekter. Og når man vokser så endrer behovene seg og firmaet får organisasjons problemstillinger i forhold til veksten. Noe måtte gjøres ….

2.mars 2000 ble OSN-gruppen etablert, den største sammenslutningen i Norge av 5 stk firmaer i samme konstellasjon og posisjon i sitt marked. Fordelt over hele landet skulle vi sammen kunne drive effektive innkjøp(Logistikk), utvikle og kvalitetskontrollere sammen med våre produsenter, legge vår felles kompetanse i samme organisasjon for å se fremover mot de neste 10 år. Fikk med 2 firmaer i tillegg inn i gruppen i 2004-2006, slik at det er 7 sterke aktører som står sammen og kan frembringe vekst i alle selskaper.

2013 OSN-gruppen etablerer OSN-Anleggsikring AS. Dette firma skal drive med sikring av byggeplasser og midlertidig sikring som fagfelt, da for hele Norge. Vår «første datter» er skapt.

2015 Etter 15 år med OSN-gruppen har Foraas Områdesikring AS hatt en formidabel vekst i fra 6-7 millioner til nære 50 millioner i 2014. OSN-gruppen totalt i fra 70-80 millioner i 2000 til nære 350 millioner i 2014 totalt for hele gruppen. Noe som gjør oss til den desidert største aktør i Norge i vårt marked. Muligheter for å etablere flere nye konstellasjoner i OSN-gruppen er nå til stede og vi ser med spenning på fremtiden hvor vi ser at vi har flere muligheter for vekst og utvikling. Høsten 2015 inngikk OSN-gruppen en rammeavtale med StatNett til en verdi på ca.80 millioner kroner. Den første avtale vi som gruppe har inngått, og vi tar med oss denne erfaring og mulighet inn i arbeidet om å fremskaffe ytterligere rammeavtaler for landsdekkende aktører som trenger samme avtale i HELE Norge, hvor vi, Foraas Områdesikring AS, er den største aktøren med lengst erfaring og med flest referanser i Midt-Norge.

12. januar 2017 valgte medlemmene Røa Gjerdefabrikk AS, Lauritsen Gjerdefabrikk AS, Systemsikring AS, Solheim Gjerdenett AS og Håland & Karlson AS å melde seg ut av OSN-gruppen etter et snart 17 års langt medlemskap. De nevnte selskapene valgte å bli oppkjøpt av et Private Equity selskap med navn Longship. Sammen har de dannet et felles selskap med majoritetseier i Longship. 

2017 ble således et år med nye utfordringer og endringer. En ny strategi måtte lages og visjoner måtte endres. Et spennende og utviklende år.

Mai 2017 etableres Allsikring AS, lokalisert i Sandefjord, som FO er 32,5% med aksjonær i, sammen med ToJo AS med 32,5% og daglig leder og service sjef i Allsikring AS med egne eierposter.

Juli 2017 etableres et eget avdelingskontor på Møre (avd.vest) med adresse i Molde. Det ansettes en «Moldenser/Møring» som skal gjøre oss «lokale» i vest.
En strategisk plan vi har jobbet med i over 10 år, som endelig er på plass.

Desember 2017 så ble OSN a/s etablert. Et nytt landsdekkende OSN var og er fortsatt vår visjon og Kongs-tanke.

I tillegg til den eneste gjenværende partner fra det gamle OSN, ToJo AS fra Sørreisa, ble også Heldal Gjerdenett AS og vårt «eget» Allsikring AS med i det nye OSN A/S.

Mai 2018 Sammen med Heldal Gjerdenett AS har Foraas Områdesikring AS etablert ny aktør og medlem av OSN i Stavanger. OSN Objektsikring AS. Webside er www.obsik.no.

 

Vi jobber i hele  2018 med stor optimisme og tro på at vi blir flere medeiere i OSN a/s, slik at vi blir den foretrukne landsdekkende aktøren, for produsenter og kunder, innen Fysisk og Elektronisk Områdesikring.

 

Med vennlig hilsen
Ole Kristian Hovde
Daglig leder / eier


 

Firmaattester og dokumenter

Vi har samlet alle våre relevante dokumenter og attester på Dropbox. Dette inkluderer forsikringbeviser, attester for skatt og mva. inkludert OSN-Guiden. 

 
 

Sponsorvirksomhet

Vi ønsker å bidra til et levende og sterkt lokalsamfunn. Vårt mål for vår sponsorvirksomhet er å bidra til trivsel og vekst i nærmiljøet.