Gjør et kupp i vår outlet – her finnes produkter som av en eller annen grunn er returnert til oss, har stått i utstilling eller fått transportskader. Disse varene blir kontrollert og eventuelt restaurert av oss.