Manuelle skyveporter

Design og konstruksjon av manuelle skyveporter er et resultat av praktisk erfaring blant profesjonelle installatører. Tre ulike versjoner skyveporter. Valget bestemmes av ønsket størrelse og lysåpning. Hver av de 3 porttypene, fra 3 til 12 meter, kan utstyres med portmotorer.

Design og konstruksjon av manuelle skyveporter er et resultat av praktisk erfaring blant profesjonelle installatører. Tre ulike versjoner skyveporter. Valget bestemmes av ønsket størrelse og lysåpning. Hver av de 3 porttypene, fra 3 til 12 meter, kan utstyres med portmotorer.

Manuelle skyveporter kan monteres for å ha store lysåpninger


Manuelle skyveporter kan kombineres med panelgjerder

Komplette skyveportsystemer kan uten problem kombineres med svingporter og panelgjerder. Også andre gjerdetyper kan lett kombineres med feste til anslags-og framføringsstolpene. Portene er ekstremt holdbare på grunn av helsveisete konkstruksjoner som garanterer lang levetid. Avstanden mellom de vertikale sprossene er 110 mm. Motor og hjul er tilpasset i underbjelken, noe som forhindrer ulykker. Hjulsystemet er integrert i underbjelken. Et smart strekksystem er integrert i rammen foran på skyveporten, noe som hele tiden garanterer en perfekt rullelinje.