Design og konstruksjon av manuelle skyveporter er et resultat av praktisk erfaring blant profesjonelle installatører. Tre ulike versjoner skyveporter. Valget bestemmes av ønsket størrelse og lysåpning. Hver av de 3 porttypene, fra 3 til 12 meter, kan utstyres med portmotorer.

Manuelle skyveporter kan monteres for å ha store lysåpninger


Manuelle skyveporter kan kombineres med panelgjerder

Komplette skyveportsystemer kan uten problem kombineres med svingporter og panelgjerder. Også andre gjerdetyper kan lett kombineres med feste til anslags-og framføringsstolpene. Portene er ekstremt holdbare på grunn av helsveisete konkstruksjoner som garanterer lang levetid. Avstanden mellom de vertikale sprossene er 110 mm. Motor og hjul er tilpasset i underbjelken, noe som forhindrer ulykker. Hjulsystemet er integrert i underbjelken. Et smart strekksystem er integrert i rammen foran på skyveporten, noe som hele tiden garanterer en perfekt rullelinje.