gabioner sweden ab, gabions, maskinfylling-15-05-19-web-4.jpg

Samarbeid med Gabioner Sweden

Foraas Områdesikring AS inngår samarbeid med Gabioner Sweden AB

 

Foraas Områdesikring AS inngår samarbeid med Gabioner Sweden AB, som har spesialisert seg på robuste, holdbare og klimasmarte byggeløsninger med gabioner.

Gjennom samarbeidet som etableres i løpet av første halvår 2019 vil dette bli en sterk aktør for robuste og holdbare gabionprodukter tilpasset det norske markeds behov for klimasmarte byggeløsninger for støttemurer, støyvegger, erosjonssikring og infrastruktur.

Gabioner Sweden AB har vært virksom i Skandinavia siden 2008, og er idag en godt etablert leverandør av maskinfylte og maskinpakkede gabionprodukter, noe som gir bedriften en unik posisjon i markedet. Bedriften har i løpet av denne tiden bygget seg opp et solid varemerke med betydelige referanser i bygg- og infrastrukturprosjekter over hele Sverige. Gabioner Sweden AB leverer til kunder som NCC, Svevia, Skanska, Peab, Veidekke og Züblin for å nevne størrelse på samarbeidspartnere.

Gabioner Sweden AB er spesialisert på støttemurer, frittstående murer, støyskjerming, fasadelement og steingjerder. I kombinasjon med mobile klimasmarte produksjonsanlegg satser bedriften mye på å hjelpe til for å redusere klimautslippene fra materialtransporten og betongproduksjonen.

En maskinfylt og maskinpakket gabion fra Gabioner Sweden AB er selvbærende og robust i sin konstruksjon. Selvbærende av natur, støyabsorberende og utrolig effektiv å montere, der man bygger opp til 120 kvm per dag.

Miljøgevinst. Samarbeidet mellom GSAB og FOAS vil gi store miljøeffektive mobile produkt- og prosjektløsninger, der produktene enten leveres ferdig fra steinbrudd rundt om i Norge, eller ved produksjon direkte på anleggsplassen ved bruk av overskuddsmasser.

Fokus i starten kommer til å bli Midt-Norge. Videre satsing vil bli gjennom den riksdekkende samarbeidsgruppen OSN AS.