gabioner.jpg

Gabioner og støttemur

Gabioner er nettingkasser som fylles med valgfri masse, naturstein eller annet ønske. Gabioner er oftest brukt som støttemur, støyskjerming og hage applikasjoner.

Gabioner

Både elver, kystlinjer, veier og jernbaner kan alle være utsatte for kontinuerlig eller varierende erosjon, noe som krever planlagt støtte som motvirker de aktuelle kreftene.  Betafence-gabionsystem er ofte foretrukket i anleggsprosjekter for å sørge for økonomiske og effektive løsninger.


Gabioner som støttemur

Gabioner er fremstilte støttekonstruksjoner, utformet som gravitasjonsmurer for å holde tilbake jord eller annet fast materiale uten å velte, gli eller svekke underlaget. Gabioner er en eldgammel og solid byggeteknikk som har blitt meget populær i Europa og Norge. Gabioner er meget godt egnet som erosjonssikring.


Med Gabioner kan du selv bestemme innholdet, noe som gir en unik og estetisk vri i din hage. Kun kreativiteten setter grenser på bruksområder for Gabioner. Blant annet er det flere som har bygd egne møbler, benker, trapper og hageapplikasjoner med Gabioner.

Gabioner for hage, hytte og hjem


Gabioner som støyskjerming

Logo for Soundblock
 

Soundblock er en annerledes gabion med blant annet 3 kammer hvorav det midterste kammer er fylt med jord eller sand og ytterkammer er fylt med stein. Soundblock er blant den mest støydempende støyskjerm som er å oppdrive på markedet og demper mer støy enn for eksempel tre. Ved å ikke være påvirket av erosjon har Soundblock blitt populært blant annet i sammenheng med veg og jernbane.

Prosjektet viser montert SoundBlock av tredjeparts Entreprenør.
Solgt av OSN-medlemmet Systemsikring AS.Trapioner

Trapioner er en form for gabioner med enten én eller begge sider bøyd i ulike vinkler mot horisontalplanet, avhengig av enhetens høyde. De leveres i lengder på 1, 2 eller 3 m, eller dellengder av disse, og forhåndsmonterte med skråskårne spiraler for flatpakking og smidig transport til anlegget.


Bastioner

Bastioner har lignende utforming som gabioner, men er fôret innvendig fra fabrikken med geotekstilduk på trådseksjonene som omgir enheten, noe som muliggjør bruk av finmasse. Bastioner kan brukes som midlertidige løsninger på anleggskonstruksjoner, eller som en rask utplassering av vern mot oversvømmelse i stedet for sandsekker under visse forhold.


Madrasser

Gabionmadrasser er forhåndsfabrikkert av sveiset ståltrådnett. De er store i bredde i forhold til høyde. Madrassene er fremstilt av tynnere trådsorter for tøyelighet. Bruksområder inkluderer erosjonsbeskyttelse under gabionmurer der erosjon er vanlig i vassdrag, og som kanalkledning for overvannsrenner og kulverter.


Trapioner, Bastioner og Madrasser er spesialprodukt og er bestillingsvare. Vi kan prosjektere andre løsninger utover det som er standard.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat.