Gjerder

Gjerder er gjerder. holde tilbake jord eller annet fast materiale uten å velte, gli eller svekke underlaget.

Kjøretøyskontroll

Gjerder er gjerder. holde tilbake jord eller annet fast materiale uten å velte, gli eller svekke underlaget.

ghihohoiiiohio.png

Personkontroll

Perskontroll av mennesker diverse. holde tilbake jord eller annet fast materiale uten å velte.