tdc-fastgitter-udefra.jpg

Fastgitter

Vi er leverandør av Alux fastgitter. Moderne fastgitter fremstilt av stål og aluminium. Gitteret anvendes hvor man ønsker en enkel og pen sikringsløsning.

Forskjellige utførelser av SAFE 2000

ALUX FASTGITTER SAFE 2000

Safe 2000 er et enkelt økonomisk fastgitter, fremstilt av stål. Gitteret anvendes, hvor man ønsker en enkel og simpel sikringsløsning. Gitteret fremstilles i flere sikringsnivåer, like fra grønn til rød sikring. Fastgitteret anvendes især ved sikringsløsninger i industrihaller og ved sikring i lagerlokaler, samt i rom hvor der normalt ikke er mennesker. Dessuten anvendes gitteret ofte til sikring av oven-lysvinduer, hvor gitter og fastgjørelsesmaterialer konstrueres på forskjellig måte, alt tilpasset etter eksisterende bygningsdeler.


ALUX FASTGITTER SAFE 3000 type 100

Safe 3000 er et moderne fastgitter, fremstilt av stål og aluminium. Gitteret anvendes, hvor man ønsker en enkel og pen sikringsløsning. Fastgitteret anvendes især ved sikringsløsninger i kontorer, industrihaller og ved sikring i lagerlokaler. Gitteret har et bedre design enn fastgitter Safe 2000, og har derfor flere anvendelsesmuligheter. Dessuten anvendes gitteret ofte til sikring av oven-lysvinduer, hvor gitter og fastgjørelsesmaterialer konstrueres på forskjellig måte, alt tilpasset etter eksisterende bygningsdeler. 

Forskjellige utførelser SAFE 3000 type 100


Forskjellige utførelser av SAFE 3000 type Elegance

ALUX FASTGITTER SAFE 3000 type Elegance

Safe 3000 Elegance er en videre utvikling av Safe 3000 type 100. Det er et meget moderne fastgitter, fremstilt av polykarbonat og aluminium. Gitteret anvendes, hvor man ønsker en stilren og ”usynlig” sikringsløsning. Fastgitteret anvendes især ved sikringsløsninger i kontorer og i øvrige rom der det normalt oppholder seg mennesker. Safe 3000 type Elegance, er helt ”klart”, den mest elegante gitterløsningen, når det skal sikres med fastgitter.