Vi har etablert egen avdeling på Nord-Vestlandet

MV.JPG

"I våre omgivelser er vi vant til å oppleve trygghet. Det er likevel slik at vi oftere enn før opplever trusler vi må beskytte oss mot" sier Magnus Vågen som er Regionsleder Avdeling Nord-Vest i Foraas Områdesikring AS. 

 

 

Foraas Områdesikring ønsker å være tettere på Nord-Vestlandet og etablerer nå egen avdeling Vest med kontoradresse Grandfjæra 28, 6415 Molde.

Vi i Foraas ønsker å ta enda bedre vare på våre kunder, gamle og nye som i økende grad benytter våre løsninger for praktisk sikkerhet og beskyttelse.

Magnus_Vågen_54x85mm_korr3.jpg

Våre arbeidsområder er å sikre havneområder, flyplassområder, næringsområder, offentlige bygg og områder, kjøretøykontroll av gater, sikring av anleggsområder og vi har løsninger for å beskytte både inn- og utvendig mot påkjøring og skader.

Å utføre service og reparasjoner er en naturlig del av vår virksomhet.

Vi har klare ambisjoner om å levere kvalitet til denne delen av landet gjennom vår tilstedeværelse.

Vår kompetanse, lange erfaring og leveringsdyktighet skal være lett tilgjengelig for våre eksisterende og for nye kunder på Vestlandet, gjennom den nye avdelingen.

 

 
 
Kjartan Hovde