Lite knippe bom- og portvettregler

Vinteren er unektelig tilstede og mange opplever at bilen ikke starter, bussen er sen, vannrør sprekker og ting går istykker. Det handler vel om å være forberedt hva vi vet kommer år etter år. Jo, vinteren er på hell nå, men likevel er det ventet mer snø og kulde. Porter og bommer krever forholdsvis lite forberedelse til vinters, men når snøen kommer er det mye som kan føre til at anleggene ikke fungerer optimalt. Stort sett omhandler det snø og her er et lite knippe bom- og portvettregler:

  • Grav bommen eller porten fram i tide
  • Hold fotoceller fri for snø
  • Husk at sløyfer i bakken kan være mindre sensetive med 20 cm snø over seg
  • Måkk snø bak porten i tillegg til foran
  • Fjærn isklumper i portens gangbane
  • Fjærn snø og is fra bomrør
  • Aldri åpne et styringsskap eller bomhus i sludd- eller regnvær
  • Fjern vegetasjon rundt anlegget

Ved å følge disse rådene sikrer du en bedre drift. Det skader ikke å være på forhånd med salt eller varme.

Kjartan Hovde