10 gode råd for deg som tenker på støyskjerming

En av de viktigste huskereglene for oppsettingen av en støyskjerm er at skjermen må være høy og lang – men det er også andre ting å huske på hvis lydabsorberingen skal bli effektiv.

 

  1. Støyskjermen skal skjerme mottakeren mot støykilden. Derfor skal den være høy og lang. Kan ikke skjermen gjøres lengre, er det mulig å skjerme mot siden ved å bygge et hjørne.
  2. Skjermen skal være tung og tett. Samtidig skal lyden helst absorberers, og det kan bare skje gjennom en diffusjonsåpen overflate. NoiStop støyvern absorberer gjennom spesialutviklet steinull som ligger bak den åpne overflaten av galvanisert stål.
  3. Det er viktig at skjermen er helt tett mellom bakken og de nederste elementene. En effektiv løsning ved underkanten er å legge en liten jordvoll opp mot det nederste elementet, eller f.eks. avslutte med delvis nedgravde fliser eller fundablokke.
  4. Bruker du trestolper til feste for skjermen, skal det helst være trykkimpregnert (Klasse A) furu, eller enda bedre: eik. Sager du i stolpene, er det lurt å behandle endeveden.
  5. Husk å undersøke hva som finnes i bakken av kabler, gass- og andre ledninger før du begynner å grave. Et kart over ledningene kan du som oftest få gratis fra forsyningsselskapene.
  6. For at støyskjermen skal stå imot vindtrykket, skal stolpene for en 1,80 m høy skjerm graves ca. 90 cm ned i jorden og eventuelt settes i et sementfundament. Det er lurt å sjekke grunnen på forhånd for å sikre at man bruker riktig fundamentering. Vi tilbyr nå en helt unik type.
  7. Bruk pælebor eller pælespade til å grave hullene med – som oftest kan du leie pælebor hos ditt lokale byggvarehus.
  8. Skal skjermen være høyere enn 1,80 m, er det en god idé å sjekke med naboer og kommune. Eventuelt kan skjermen plasseres lenger inn på tomta der det normalt er lov å bygge høyere.
  9. NoiStop er velegnet til klatreplanter. Plantene vil etter hvert feste seg til gjerdets espalier. I starten er det lurt å binde dem opp og plassere dem i ønsket retning.
  10. Hvis både du og naboene sjeneres av støy, kan dere med fordel slå dere sammen om et prosjekt. Det gir som oftest enda bedre støydemping ved at skjermen blir lengre og skaper en større skyggesone.