Vi har solgt, levert og montert områdesikring i over 30 år.


1. Materialsalg

Vår salgsavdeling prosjekterer og priser sikringsprodukter til grossistfirmaet for stål, byggevarer, jernvarer eller annen handel der våre produkter naturlig videreselges til sluttbrukere. Videre er våre kunder både riksdekkende og lokale entreprenører innen bygg og anlegg, Statens Vegvesen, Teknisk etat i kommunene, elektrisitetsverk m.fl.

Vi har vårt eget showroom med demoer av flere produkter. Kom gjerne innom vårt lager for en titt.

Vi har vårt eget showroom med demoer av flere produkter. Kom gjerne innom vårt lager for en titt.


Montører foretar montasje av et høysikringsgjerde

Montører foretar montasje av et høysikringsgjerde

2. Montasje av fysisk sikring

Vår prosjektavdeling foretar befaringer og utarbeider løsningsforslag med priser for fysisk sikring med gjerder, porter, bommer, rekkverk, autovern, stålgitter osv. for entreprenører, stat og kommune, industribedrifter og privatmarkedet. Vår kompetanse ligger i å gi kunden det riktige fysiske sikringssytem til aktuelt behov – også med muligheter for utbygging av elektroniske sikringssystemer for ytterligere sikring kontroll.


3. Elektronisk person og kjøretøyskontroll, inn/ut

Vår elektroavdeling (Access Control) innehar stor kompetanse for automatisering og motorisering av slagporter, skyveporter og heveporter, gjerne med tilhørende automatiske hevebommer eller pullerter som kommer opp av bakken. Dette er et strekt økende marked da flere ønsker kontroll av bevegelser inn og ut av bedriftsområdet. Den tekniske utviklingen går meget rask også i denne bransjen. «Det er fult mulig å åpne hovedinnkjøringsport fra mobiltelefonen eller via nett samme hvor du er i verden, på en sikker og kontrollert måte».

Elektroavdelingen disponerer 5 servicebiler som inneholder verktøy til en hver oppgave, enten det er montasje eller service

Elektroavdelingen disponerer 5 servicebiler som inneholder verktøy til en hver oppgave, enten det er montasje eller service


Logo som sertifisering av EX-godkjente produkter og tjenester

Logo som sertifisering av EX-godkjente produkter og tjenester

4. EX-godkjente / ATEX produkter - med erfaring

Vi har levert godkjente ATEX gasssikre rotasjonsgrinder og skyveporter til prosjektet Ormen Lange, Akura / Shell. Prosjektet er også innført Shell’s eget kvalitetssikringssystem.


På utkikk etter våre produkter?