Operativ leder / COO

Ronny Hafsmo
Tlf. 916 34 391
rha@foraas.no

 

Salg / Marked

Salgsavdelingen prosjekterer og priser sikringsprodukter til grossistfirmaet for stål, byggevarer, jernvarer eller annen handel der våre produkter naturlig videreselges til sluttbrukere.  Videre er våre kunder både riksdekkende og lokale entreprenører innen bygg og anlegg, Statens Vegvesen, Teknisk etat i kommunene, elektrisitetsverk m.fl. Her finner du oversikt over ansatte i avdelingen med kontor i Trondheim.

 
Tor-Helge Rønningen.jpg

Salg - Ordre

Tor-Helge Rønning
Tlf. 916 34 398
thr@foraas.no

Salg – Ordre /Prosjekt

Åse Marie Hammer
Tlf. 916 34 392
amh@foraas.no

Goran.jpeg

Salg og Markedsleder

Gøran Andersen
Tlf. 962 07 555
gan@foraas.no

Lagersalg - Logistikk

Stian Skogen
Tlf. 916 34 443
sts@foraas.no

 
 

Fysisk sikring

Montasjeavdelingen foretar befaringer og utarbeider løsningsforslag med priser for fysisk sikring med gjerder, porter, bommer, rekkverk, autovern, stålgitter osv. for entreprenører, stat og kommune, industribedrifter og privatmarkedet. Her finner du en oversikt over våre ansatte i Foraas Områdesikring, Trondheim. Vår kompetanse ligger i å gi kunden det riktige fysiske sikringssytem til aktuelt behov – også med muligheter for utbygging av elektroniske sikringssystemer for ytterligere sikring kontroll.

 

Avdelingsleder

Montasjeleder

Ole Sigurd Lykstad
Tlf. 916 34 397
osl@foraas.no

Montasjeleder

Rune Sliper
Tlf. 916 34 396
rsl@foraas.no

 

Elektro (Access Control)

Vår elektroavdeling (Access Control) innehar stor kompetanse for automatisering og motorisering av slagporter, skyveporter og heveporter, gjerne med tilhørende automatiske hevebommer eller pullerter som kommer opp av bakken. Her finner du en oversikt over våre ansatte i Foraas Områdesikring, Trondheim. Dette er et strekt økende marked da flere ønsker kontroll av bevegelser inn og ut av bedriftsområdet. Den tekniske utviklingen går meget rask også i denne bransjen. «Det er fullt mulig å åpne hovedinnkjøringsport fra mobiltelefonen eller via nett samme hvor du er i verden på en trygg og kontrollert måte».

 

Avdelingsleder

Torgeir Hovde
Tlf. 916 34 393
tho@foraas.no

20180124_112900.jpg

Serviceleder

Per-Albert Refseth
Tlf. 916 34 447
par@foraas.no

 

Administrasjonen

Administrasjonen består av regnskapsfører, koordinator, sekretær og daglig leder. Her finner du en oversikt over våre ansatte i Administrasjonen, Foraas Områdesikring, Trondheim

 

Regnskapsfører

Turid Karlsen
Tlf. 916 34 448
tka@foraas.no

Adm. Koordinator og sekretær

Elin Kvarme
Tlf. 916 34 441
ekv@foraas.no

Daglig leder / CEO

Ole K. Hovde
Tlf. 916 34 390
okh@foraas.no

 

 

Avd. Vest

Foraas Områdesikring ønsker å være tettere på Vestlandet og etablerer nå egen avdeling Vest med kontoradresse Grandfjæra 28, 6415 Molde.Vår kompetanse, lange erfaring og leveringsdyktighet skal være lett tilgjengelig for våre eksisterende og for nye kunder på Vestlandet, gjennom den nye avdelingen.

 
img38.jpg

Regionleder – Avd. Vest/Molde

Magnus Vågen
Tlf. 918 65 704
mva@foraas.no

 

Ikke sikker hvem du skal kontakte?